žubrinka
19.06.15,17:55
môže so mnou zamestnavateľ skončiť pp bez nároku na odstupné , ak odmietnem preradenie na funkciu , ktorú uvedenú v PZ, ak som od 2009 roku poverená výkonom inej funcie?
ivka70
20.06.15,07:54
Poverenie na inu funkciu bolo pisomne, dodatkom k zmluve a na dobu neurcitu?