sudop
22.06.15,09:51
Dobrý deň,

rada by som sa informovala. Známy dostal výpoveď koncom 05/2015, má 3-mesačnú výpovednú dobu, čiže pracovný pomer mu končí k 31.8.2015. Do starobného dôchodku mu chýba 10 mesiacov, nerád by mal krátený dôchodok a chcel by vedieť čo je výhodnejšie. Je lepšie sa v ochrannej lehote 7 dní od skončenia pracovného pomeru dať sa vypísať na PN-ku (nakoľko má aj zdravotné problémy), alebo najprv sa prihlásiť na úrad práce? No na úrade môže poberať podporu najdlhšie 6 mesiacov. ako to urobiť tak aby nemal krátený starobný dôchodok.
Vopred Vám veľmi krásne ďakujem za skorú odpoveď.
S pozdravom

Lenka
veronikasad
22.06.15,09:57
Ak nechce požiadať o predčasný SD, nech sa ide po skončení prac.pomeru zaevidovať na UP. V prípade zdravotných problémov, do 7 kal.dní od skončenia prac.pomeru má nárok na nemocenské z ochrannej doby. Počas poberania nemocenského sa mu výplata dávky v nezamestnanosti pozastaví a obnoví až po ukončení PN.

V jednom aj druhom prípade - PN aj evidencia na UP - mu zníži osobný mzdový bod za rok 2015, keďže SD bude žiadať až v roku 2016 a rok 2015 sa mu bude započítavať do priemerného OMB.
sudop
22.06.15,10:25
Ďakujem za skorú odpoveď. Čiže ak je známy na PN, či ÚP....tieto dni sa mu započítavajú alebo nezapočítavajú do dôchodku?
veronikasad
22.06.15,13:25
Počas evidencie na UP sa mu ani jedno obdobie nezapočítava do doby dôch.poistenia.
PN-ka by sa započítavala, keby vznikla pred koncom výpovednej doby. Vtedy by pracovný pomer nekončil posledným dňom výpovednej doby, ale až posledným dňom PN-ky - platí za predpokladu, že ide o výpoveď zo strany zamestnávatela.
sudop
22.06.15,14:13
Ďakujem veľmi pekne za info. Lenka