Katuška 10
23.06.15,09:43
Na základe nariadenia vlády SR zo 17.12.2014 sú zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.júla 2015 odmeňovaní podľa novej tabuľky. Z toho vyplýva že aj oznámenia o zložení funkčného platu im majú ísť už 1.7. 2015?
Papierniková
23.06.15,09:54
áno, od 1.7.2015 budú nové tarify a tým pádom aj nové oznámenia, je to v zmysle Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-393
Katuška 10
29.06.15,13:15
Ďakujem, ale čo keď výplaty robíme až 12teho v mesiaci za predchádzajúci mesiac, čiže program mi ešte nedokáže urobiť oznámenia z novou výškou FP keď ešte len budem robiť výplaty za jún?
anika
29.06.15,15:13
A ručne napísať na PC sa to nedá?
Katuška 10
29.06.15,15:40
Keď máme viac zamestnancov? preto sa pýtam či to musí byť k 1.7? lebo program mi to urobí až ked spracujem júnovú výplatu, čiže najskôr 15.7.
avalik
29.06.15,15:43
oznámenie je vec personalistiky - to by program mal zvládať, ak nezvláda, žiadať doplnenie funkcionality alebo vytvárať vo worde/exceli prípadne inom programe ... a toto oznámenie (podpísané štatutárom) ti slúži pri výpočte mzdy
Katuška 10
30.06.15,07:40
ja teraz budem ešte robiť výplaty len za mesiac jún, čiže podľa starých tabuliek, a potom ako náhle spracujem výplatu tak si prehodiť nový mesiac a v ňom už budú nové tabulky zapracované
avalik
30.06.15,08:58
nezalezi kolko mate zamestnancov, vydanie oznamenia je personalisticka zalezitost, ak zi to program neumoznuje a tvorca programu to nie je schopny opravit, tak tie oznamenia nech zamestnavatel vypise vo worde ... oznamenia o plate sa maju vystavovat pred ucinnostou v nich uvedenou.
Katuška 10
30.06.15,09:20
Ďakujem