56Mirka
24.06.15,09:36
Dobrý deň, chcem sa informovať, ak nastala situácia: Zamestnanec 17teho odišiel z práce, následne od 18 do 23.6. nedal o sebe nič vedieť, chceli sme ho ukončiť okamžitým skončením pre dlhodobú absenciu, ale 24.6. mi priniesol PN od 22.6. a priepustku na 17.6. Môžeme ho stále okamžite ukončiť pre dlhodobú absenciu aj za tie dva dni (18. a 19.)? Alebo by bola lepšia výpoveď s výpovednou dobou 1 mesiac, tak aby bolo toto ukončenie platné.
Alebo mu môžeme dať len absenciu, ktorú nahlásime do SP a za každý deň sa mu môže dať upozornenie pre porušenie prac. disciplíny, nakoľko do 3 dní neinformoval zamestnávateľa, že nepríde do práce.

Ďalej je situácia, keď zamestnanec dňa 16.6. odišiel z práce bez upovedomenia, a potom prišiel s PNkou od toho 16.6. Je možné mu dať upozornenie pre porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko opustil pracovisko bez upovedomenia zamestnávateľa. Obstálo by to vôbec, ak by ich mal 3 pri vyhodení, aj keď v ten deň sa dal hneď vypísať? Ako si vôbec dať rady s takým zamestnancom, ktorý sa dá vypísať na PN, zmluvu má na dobu neurčitú a pri tom zamestnávateľ vie, že nie je skutočne chorý. Podľa ZP mu nemôže dať výpoveď, okamžité skončenie, ani dohodu nepodpíše.

Ďakujem všetkým, ktorí mi poradia, aj na tak zdĺhavé otázky.
veronikasad
24.06.15,09:45
K druhému prípadu :
O práceneschopnosti zamestnanca rozhoduje ošetrujúci lekár - nie zamestnávatel. Ak máte podozrenie na porušovanie liečebného režimu, treba to nahlásiť do sociálnej poisťovne, ktorá nariadi vykonanie (aj opakovanej) kontroly.
Tweety
24.06.15,09:47
Absenciu môžeš dať len za dni, v ktoré bez ospravedlnenia nepracoval. Takže za DPN nemôžeš. Ani výpoveď počas DPN nemôžeš dať.
Takže upozornenie za dni A, že porušil PD s možnosťou okamžitého skončenia PP (pri opätovnom porušení PD)
veronikasad
24.06.15,09:50
Máte v pracovnom poriadku firmy definovanú absenciu ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny ? Resp. máte vôbec vo firme pracovný poriadok, s ktorým sú (proti podpisu) oboznámení všetci zamestnanci ?
56Mirka
24.06.15,10:59
Takže zamestnanca, ktorý absentoval a nedal o sebe vedieť musí zamestnávateľ tolerovať, nemôže tam uplatniť výpoveď ani okamžité skončenie, nakoľko nie je absencia ako hrubé poruš. prac. disciplíny?
veronikasad
24.06.15,11:02
Napísala som niekde, že absencia nie je hrubé porušenie prac.disciplíny ?
56Mirka
24.06.15,11:03
Okamžité skončenie sa môže dať pre porušenie pracovnej disciplíny a uvedené ako závažné porušenie pracovnej disciplíny som našla dlhotrvajúca neospravedlnená absencia. To by tá absencia musela byť koľko bez informovania mesiac, zamestnanci si nemôžu chodiť do práce ako sa im zachce.
veronikasad
24.06.15,11:06
Hrubé porušenie prac.disciplíny je aj opakovaná absencia. Práve preto treba mať vo firme pracovný poriadok, stanoviť si presné pravidlá aj v súvislosti s nahlasovaním PN-ky a opúšťaním pracoviska pri návšteve lekára ...
56Mirka
24.06.15,11:06
Myslela som to tak, že ak vo firme nie je absencia definovaná ako hrubé porušenie prac. disciplíny v prac. poriadku.
veronikasad
24.06.15,11:09
Tak si to do prac.poriadku doplňte, inak také prípady ako si uvedla u prvého zamestnanca môžete riešiť len absenciou a krátením dovolenky. Zamestnanec si navyše musí doplatiť za tieto dni zdr.poistenie ako samoplatitel.
Peggynka
24.06.15,12:19
Pozri sa na toto (dátum vystavenia PN)
„Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. V prípade vystavenia DPN spätne najviac tri kalendárne dni, Sociálna poisťovňa predpokladá, že ošetrujúci lekár ju vystavil na základe predloženého nálezu lekárskej služby prvej pomoci (ústavnej pohotovostnej služby),“ povedal Ing. Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.
veronikasad
24.06.15,12:24
To ale nie je prípad, ktorý uvádza zadávatelka. Ošetrujúci lekár zamestnancovi neuznal PN-ku spätne, ale až od 22.6. - na 17. a 18.8. nemá žiadne ospradedlnenie v práci
Peggynka
24.06.15,12:28
V zadaní píše,že ju doniesol 24.6.,teda nevieme,kedy bola vypísaná.Aspoň mne to tak vychádza,preto píšem,že dátum vystavenia...
56Mirka
24.06.15,12:28
Ďakujem za info. Zo strany zamestnávateľa sa s takýmito problémami stretávam prvýkrát a vidím, že niekedy si zamestnávateľ nemôže pomôcť, lebo Zák. práce chráni v tomto prípade zamestnanca, potom to takto môžu využiť. Spomínanému zamestnancovi dáme napomenutie pre porušenie disciplíny s možnosťou okamžitého skončenia kvôli absencii a neupovedomení zamesntnávateľa a na dva dni sa odhlási so SP.

Druhej zamestnankyne nemôžeme dať napomenutie, nakoľko si ten deň vybavila PNku a neobstálo by to, keďže on má písomné potvrdenie.
veronikasad
24.06.15,12:30
To je OK, začiatok je od 22.6., len nepokrýva všetky dni absencie na pracovisku
veronikasad
24.06.15,12:36
Postup v oboch prípadoch je správny + krátenie dovolenky u prvého zamestnanca