čoli
25.06.15,14:05
Môže sestra zástupcu riaditeľa školy vykonávať funkciu asistenta učiteľa na tej istej škole. Nie je to konflikt záujmov podľa zákona o verejnej službe? Vďaka.
anika
21.07.15,14:22
Prečo by nemohla? Nevykonáva funkciu pokladníka ani účtovníka, to znamená, že neodporuje to § 7 zákona 552/2003 o verejnej službe, nie je to konflikt záujmov..
andrea_mar
14.01.19,16:56
A účtovníka by prečo nemohla robiť? Ak by išlo o nepriamu podriadenosť, tak by mohla, či nie?
alaya1
14.01.19,17:24
Moze