NikolaUcto
26.06.15,10:26
Máme novú zamesntankyňu od 18.5.2015. Bol jej priznaný rodičovský príspevok od 16.5.2015 - keď ešte u nás nemala pracovný pomer.
Do Zdravotnej poistovne som ju prihlásila ako zmenu pod kódom 1C (dátum 16.5.2015) a do sociálnej poisťovne ako zmenu - začiatok RD(16.5.2015). To mi povedali na SP,že zrušili lebo im nesedel dátum-že malo byť 18.5.2015 až keď začala u nás pracovať. Potom mi povedala pracovníčka na SP,že treba im poslať prerušenie s číslom 6. Na druhý deň nám bolo povedané,že sa im nemal ani ten druhý Regist.list posielať. Prosím poraďte či treba ten Registr. list - prerušenie dôv.6 vystornovať alebo to nechať tak..
veronikasad
26.06.15,10:30
Poberanie RP rieši v SP zamestnankyňa. Dňom vzniku prac.pomeru sa musí v SP odhlásiť z dôch.poistenia plateného štátom za osoby starajúce sa o dieťa do 6 rokov veku. Ty ju prihlasuješ dňom vzniku prac.pomeru ako riadnu zamestnankyňu. RD neriešiš.
NikolaUcto
29.06.15,14:12
Ďaujem