J+K
26.06.15,15:50
Mám zamestnanca, na ktorého mi postupne bolo doručených 9 žiadostí o zrážky zo mzdy. Niektoré sú na základe §551 OZ, niektoré vydali exekútori na základe exekučného poriadku. V prílohe som sa ich pokúsila popísať, uviedla som aj dátumy doručenia. Potrebujem odkontrolovať správnosť či nesprávnosť postupu výpočtu mesačnej zrážky pri dosiahnutej čistej mzde zamestnanca 775,23€.

Zamestnanec je rozvedený, už má len jedno vlastné nezaopatrené maloleté dieťa, na ktoré zrážam výživné na základe exekučného príkazu.