Janca1234
29.06.15,10:04
Môžem dať zamestnancovi ukončenie prac.pomeru dohodou, ak má prac.zmluvu na dobu určitú do 31.7.2015? Prac. zmluva je od 25.05.2015, načo má zamestnanec nárok v tomto prípade? Aké doklady mu mám vystaviť pri ukončení? Poslať aj na soc.poisťovňu evidenčný list? ďakujem
kn-alka
29.06.15,10:09
Ak ste sa obe strany dohodli o ukončení prac.pomeru skôr, ako je uvedené v pracovnej zmluve, tak je to v poriadku.

Pracovný pomer končí v dohodnutý deň, všetky písomnosti sú také isté ako pri ktoromkoľvek inom ukončení PP.
Janca1234
29.06.15,10:11
Ďakujem veľmi pekne...a stačí dať do ukončenia prac.pomeru dohodou, bez uvedeného dôvodu?
kn-alka
29.06.15,10:18
áno, pri ukončení PP dohodou nemusí byť uvedený dôvod - podstatné je, že musí byť podpísaná oboma stranami !