tmhwk
29.06.15,17:19
Prosím o pomoc. V minulom mesiaci sme mali z dôvodu RZ nulové preddavky na daň. Časť zamestn. prémie a zamestn. bonusu sme zamestnancom vyplatili z prostriedkov zamestnávateľa. Prešiel mesiac a teraz by som chcel nejako započítať aj túto časť vyplatenú z prostriedkov zamestnávateľa voči tohtomesačnej daňovej povinnosti.


Podľa poučenia k mesačnému Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch "zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada správcu dane (daňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu (§ 35 ods. 7 zákona) vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu."

Poukázanie sumy správcom mi je jasné - vyplní sa časť III. v treťom mesiaci kalend. štvrťroku.
Do ktorých kolóniek Prehľadu ale uviesť preplatok zamestnávateľa, ak nechcem aby posielal DÚ peniaze, ale chcem si rovno znížiť preddavok dane? Ani jedna kolónka sa mi totiž celkom nepozdáva.


Ďakujem
kn-alka
29.06.15,19:36
r. 1 - vypíšeš preddavok dane toho mesiaca
r. 2 - vypíšeš sumu, ktorú si uplatňuješ z ročného zúčtovania

v riadku 2 si uplatňuješ RZ postupne v každom mesiaci až kým nedosiahneš sumu RZ, ktorá ti vyšla

napr.: celková suma RZ za rok 2014 za všetkých zamestnancov 500,-
v 05/15 máš predd.dane 120,- - v riadku odpočítaš 120,-, na úhradu 0,-
v 06/15 máš predd.dane 125,- - v riadku odp. 125,-, na úhradu 0,-
v 07/15 máš predd. dane 400,- v riadku odp. 255,-, na úhradu 145,-