Katuška 10
30.06.15,09:20
Ahojte poradáci, chcem sa opýtať ako je to s vyplácaním odmien zástupcovi starostu. Podľa zásad odmeňovania má úrčenú výšku odmeny. Za zástupcu starostu bol vyhlásený na OZ v polovici mesiaca, aká mu patrí potom odmena? krátená?
Papierniková
30.06.15,09:38
Odmeňovanie zástupcu starostu by malo byť upravené v Zásadách odmeňovania poslancov OcZ, a nakoľko bol poverený výkonom funkcie v priebehu mesiaca, odmena by mala byť alikvótnou časťou určenej mesačnej odmeny. A ešte maličkosť zástupca sa nevyhlasuje, ale poveruje.
Katuška 10
30.06.15,10:16
Ďakujem a v zásadách odmeňovania by mala byť aj poznámka o alikvotnej časti alebo to už je zo zákona? Kedže poverený bol 13.2. tak odmenu vydeliť počtom dní 28 a dať za 15 dní.?
Katuška 10
30.06.15,10:19
oprava 16 dní kedže 13.2 sa už ráta za zástupcu starostu či?
Papierniková
30.06.15,10:21
v zásadách by malo byť jasne uvedené ... ale aj keby nebolo, nemôže mať nárok na celomesačnú odmenu, ak bol vo funkcii len pol mesiaca ... prečo však teraz riešite 2. mesiac ??
Katuška 10
30.06.15,10:23
unás sa odmeny vyplácajú polročne, tak preto, a dakujem =)
Papierniková
30.06.15,10:30
máte úväzkového zástupcu ??
Katuška 10
30.06.15,10:33
nie, toto je odmena pre zástupcu starostu ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa §25 ods8 zákona o obecnom zriadení