Renča1990
30.06.15,13:21
Ekonómka v školstve s úplným stredoškolským vzdelaním je zaradená do 8. platovej triedy. Je možnú ju zaradiť do 9.platovej triedy, ak áno, čo je nutné mať v pracovnej náplni.
Ďakujem