erah
30.06.15,19:11
Manžel pracuje ako zamestnanec v zahraničí - zamestnávateľ chce krátiť stravné o 40% s tým, že zamestnancom zabezpečí obed. Moja otázka - musí byť zabezpečený obed v hodnote 40% zo stravného, alebo môže byť hodnota obeda nižšia? Jedná sa mi o to, či môže zamestnávateľ krátiť stravné o 40% /v jeho prípade je to 15,60 Eur a dať zamestnancovi obed v hodnote napr. 5,- Eur? /.
veronikasad
30.06.15,19:20
oprav si preklepy, máš 3-krát v slove obed ...
veronikasad
30.06.15,19:28
Pozri § 13 odst. 7 Zákona o cestovných náhradách

(7) Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa od
sekov 1 až 6 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 6.
Chobot
30.06.15,20:40
Je jedno, v akej hodnote zamestnávateľ zabezpečí ten obed, dôležité je, aby to bola teplá strava. Ak mu zabezpečí takúto teplú stravu, hoci aj v nejakej závodke za 5 EUR, zamestnávateľ má právo krátiť stravné za zabezpečený obed o 40%. Hodnota obeda nehrá žiadnu rolu.
erah
30.06.15,20:50
Ďakujem za odpoveď. Áno, to hovorí zákon, mňa len zaujíma, či nemusí byť hodnota napr. obedu v hodnote tých 40% stravného. /je rozdiel dostať obed v hodnote cca 15,- eur a dostať obed v hodnote cca 5,- Eur - studený v nejakom plastikovom obala,že?/ V zákone sa o tom nehovorí, nie je k tomu nejaká vyhláška alebo výklad? Podľa pôvodného zákona mali krátené stravné o 25%, /§ 5/, teraz to chce firma nahradiť ,,zabezpečením obedov´´. Zdá sa mi to nefér aby si firma takto znižovala náklady, ale zrejme to zákon umožňuje.
erah
30.06.15,20:53
Ďakujem za odpoveď
avalik
30.06.15,21:14
Manzel je na pracovnej ceste v zahranici alebo ma v pracovnej zmluve uvedene miesto vykonu prace v zahranici?
erah
01.07.15,08:16
Ospravedlňujem sa - ďakujem za opravu
erah
01.07.15,08:17
V PZ má miesto výkonu práce na Slovensku. Je to stavebná firma a pracujú na Slovensku aj v zahraničí, podľa toho kde majú momentálne stavbu.
veronikasad
01.07.15,08:31
Zdá sa ti to dobre, ale je to v súlade so zákonom. Ak zamestnávatel zabezpečí stravovanie - bez ohladu na cenu obeda - zamestnanci na pracovnej ceste nemajú nárok na plné diety.