memsahib
30.06.15,19:35
Dobrý deň prajem.
Prosím, dá sa zvýšiť Starobný dôchodok prácou popri Invalidnom dôchodku u dôchodcu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70%?
Ďakujem za odpoveď.
veronikasad
30.06.15,19:36
príjem bude podstatne vyšší ako pred priznaním invalidity ?
memsahib
30.06.15,19:43
Výška invalidného dôchodku nie je na prežitie. Pri vyššom príjme by sa zvýšil aj dôchodok? Alebo platby do SP by boli len dobrovoľným darcovstvom.
Ide o snahu invalidovi pomôcť.
Ďakujem.
veronikasad
30.06.15,19:45
Priemerný osobný mzdový bod pri výpočte starobného dôchodku nebude nižší ako POMB vypočítaný pri priznaní invalidity. Preto som napísala že SD si zvýši len vysokým príjmom, inak je to - ako si to nazvala "darcovstvo".
veronikasad
30.06.15,19:49
SD si nižším príjmom zvýši len ak bude pracovať po dovršení dôch.veku
memsahib
30.06.15,19:59
Ďakujem za odpoveď, to znamená, že príjem musí byť vyšší ako pred invaliditou. Lepšie povedané vysoký. Chcela by som ešte vedieť, ako dlho stačí vyplácať vyššiu mzdu, aby sa to odrazilo na vyššom SD, pretože ťažko predpokladať, ako dlho bude môcť tento invalidný dôchodca pracovať.
Kvaka
30.06.15,19:59
Starobný dôchodok bude mať vyšší iba vtedy, ak POMB, ktorý invalidnému dôchodcovi vypočítajú pri dovŕšení dôchodkového veku bude vyšší, ako ten, z ktorého mu bol vypočítaný invalidný dôchodok. Pozri si na stránke sociálnej poisťovne, ako sa počíta POMB u invalidného dôchodcu. Ale vždy sa oplatí robiť, hoci aj na dohodu, ak mu to zdravotný stav dovolí, jednak si prilepší k dôchodku, jednak sa bude cítiť užitočný. Odvody do SP mu bude odvádzať zamestnávateľ aj z dohody.
memsahib
30.06.15,20:06
Ďakujem pekne, rozumiem...:)
memsahib
30.06.15,20:11
Chcela by som ešte vedieť, ako dlho stačí vyplácať vyššiu mzdu, aby sa to odrazilo na vyššom SD, pretože ťažko predpokladať, ako dlho bude môcť tento invalidný dôchodca pracovať.
Kvaka
30.06.15,21:58
Na to treba byť jasnovidcom.:) Nevieme, aký bol POMB, nevieme, aký bude mať zárobok, nevieme, koľko rokov chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, ale najmä nikto nevie, aká bude ADH v čase, keď dovŕši dôchodkový vek. :), ani ako sa bude v budúcnosti valorizovať ten súčasný ID. Je to zbytočné aj počítať, ale ak chceš, tak treba si vypočítať POMB s novou predpokladanou mzdou, vypočítať so súčasnými údajmi, len aby si videla, ako ten POMB ovplyvní dôchodok. Tu ide najmä o to, že si niečo privyrobí.
memsahib
01.07.15,09:31
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď...:)