evamarcisinova
01.07.15,11:53
Zamestnávateľ obdržal neprednostnú ex. na zamestnanca. Má čistú mzdu 303,10€ a 2 vyživované osoby. Nepostihnuteľná suma je 217,89€.Vypočítaná zrážka na 1/3 je 28(303,10-217,89=85,21 číslo deliteľné 3=84) Teraz prišla prednostná ex.Nie som si istá ako mám postupovať. Zrazím 2/3 na prednostnú ex. 56 € a 1/3 na neprednostnú 28 €? Môžem zraziť do výšky nepostihnuteľnej sumy, alebo zrazím prednostnú a s neprednostnou čakám? Ďakujem.
J+K
01.07.15,14:50
na prvú exekúciu /neprednostnú/ zrazíš 84€, teda prvú tretinu, no a na prednostnú exekúciu pošleš tiež 84€, teda druhú tretinu. Viac sa mu zraziť nesmie, tretia tretina zostane zamestnancovi.
evamarcisinova
02.07.15,07:53
Ďakujem