Mirka2014
01.07.15,13:18
naša zames. bude končiť materskú,, ale má veľa dovolenky nevyčerpanej,, môžme ju prihlásiť ako zamestnanca,,a a ž potom po vyčerapní dov. ju nahlásiť na RD?
veronikasad
01.07.15,13:21
ano, zamestnankyňa môže požiadať o čerpanie dovolenky po ukončení materskej dovolenky. Počas čerpania dovolenky bude riadnym zamestnancom, na ktorého sa nevzťahuje zákaz výpovede zo strany zamestnávatela, preto by túto žiadosť mala dať písomne. (nemala by to byť iniciatíva zamestnávatela)

Ešte doplním, že čerpanie riadnej dovolenky u zamestnávatela nemá žiadny vplyv na nárok na poberanie rodičovského príspevku.
Tweety
01.07.15,13:29
Všetko musíte riešiť aj s uvedenou zamestnankyňou, a samozrejme s jej súhlasom. Pretože ak nebude chcieť čerpať D, nárok jej nezaniká a D si môže vyčerpať aj po skončení RD.