mirhu
07.07.15,10:42
Je možné pri telepráci/domáckej práci nahradiť stravné lístky príspevkom na stravovanie? Ak áno, je zdaňovaný alebo nie je?
Gabi03
07.07.15,10:44
nie je to možné bez dôvodu uvedeného v ZP
Tweety
07.07.15,10:44
Je, ak zamestnáv. nemôže zabezpečiť stravovanie, ale finančný príspevok podlieha zdaňovaniu.
mirhu
07.07.15,11:09
Ak by to bolo podľa bodu 7, tak by to mohlo byť... Len čo je myslené pod týmto?? ...ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.