Ajdinka
08.07.15,10:06
dostala som výhodnejšiu ponuku v práci, chcem sa opýtať, aké mám možnosti pri odchode pokiaľ mám dvojmesačnú výpovednú lehotu napr. možnosť nástupu do novej práce je 1. augustam, čo by sa stalo keby som 1. augusta už nenastúpila do novej práce - zo strany zamestnávateľa.
evuš
08.07.15,10:10
..myslíš do starej práce, či ?
evuš
08.07.15,10:11
Prečo nepožiadaš zamestnávateľa o rozviazanie PP dohodou ?? Ak nato nepristúpi, popros nového zamesnávateľa o "zhovievavosť" a nech počká 2 mesiace
Ajdinka
08.07.15,10:18
no so starým zamestnávateľom sa nedá dohodnúť a nové zamestnanie je v zahraničí ale aj tak dakujem za odpoved
veronikasad
08.07.15,10:20
Máš dohodnuté v prac.zmluve "pokutu" vo výške jednomesačného zárobku v prípade nedodržania výpovednej doby ?
Ajdinka
08.07.15,10:22
nie nemám
veronikasad
08.07.15,10:33
Pošli čím skôr zamestnávatelovi výpoveď, najlepšie osobne, aby bola do 31.7. preukazatelne doručená. Výpovedná doba začne plynúť od 1.8.2015. Ak od 1.8.2015 prestane chodiť do práce, zamestnávatel do zrejme bude brať ako absenciu (s krátením dovolenky) a následne hrubé porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou okamžitého skončenia prac.pomeru.

Trvanie predch.prac.pomeru nebráni uzatvoreniu nového. Keďže ide o prac.pomer v zahraničí, problém môže vzniknúť s platením zdr.poistenia, pokial zamestnávatel na Slovensku bude vykazovať absenciu.
Ajdinka
08.07.15,11:15
ďakujem