JOJAS
09.07.15,08:04
môže absolvent mať absolventskú prax a dohodu o vykonaní práce u jedného zamestnávateľa?
ďakujem