M77
24.08.15,19:34
Zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek 02.03.2015 a aj požiadal o starobný dôchodok, aj mu priznali od tohto dátumu. Naďalej pracuje (je to PP na dobu neurčitú, ktorý trvá už vyše 10 rokov). Teraz chce podať výpoveď´s tým že september ešte odpracuje a celý október bude na dovolenke. Mzdárka mu tvrdí, že keď on (zamestnanec) dá výpoveď, tak nemá nárok na odchodné. To je podľa mňa blbosť. Odchodné patrí každému, komu sa končí pracovný pomer po dátume odchodu do dôchodku a to nezávisle od toho ako sa mu končí pracovný pomer. A o odchodné zamestnanec ani nemusí požiadať - to mu patrí automaticky. Alebo zle to viem? Poraďte prosím.
Tweety
24.08.15,19:36
Áno tak, nárok na odchodné vzniká priamo zo zákona. ZP paragraf 76a.
veronikasad
24.08.15,19:37
Tvrdenie mzdárky nie je správne.
M77
24.08.15,19:42
A dobre viem aj to, že netreba žiadať o odchodné? To patrí automaticky?
Tweety
24.08.15,19:44
netreba, nárok je zo zákona ,teda bez žiadosti
Mila123
24.08.15,19:50
§ 76a
Odchodné


(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1
ivka70
25.08.15,08:19
Nema narok v takom pripade na odstupne, narok na odchpodne vyplyva z prveho ukoncenia PP po ziadosti o dochodok.