Zuzkavranka
30.08.15,21:12
Dobrý večer,
kúpili sme pozemok, na ktorom stojí starý dom. Na kúpu sme použili peniaze z hypotéky od SLSP. Chceli by sme začať búrať asi o rok. Otázka znie: dostaneme búracie povolenie, keď je dom zaťažený hypotékou? Na čo sa treba pripraviť? Má niekto skúsenosť, že sa dá dohodnúť s bankou na zbúraní domu?
Hodnota samotného pozemku je podľa znaleckého posudku takmer 5 krát vyššia ako hodnota domu.

Ďakujem za odpovede. Zuzana
misoft
30.08.15,21:58
A budete stavať nový? Lebo ak nie - banka, ktorá poskytla hypotéku, má záruku práve v tom dome - i keď starom. Ak ho zbúrate - záruka bude fuč. Zbúrajte, ale očakávajte, že príde milý list z banky, aby ste okamžite hypotéku vyplatili.
Zuzkavranka
30.08.15,22:14
Áno, budeme stavať nový dom. Zaujímalo by ma, či je možné sa s bankou ohľadom tejto veci dohodnúť. Pozemok je v BA a má vysokú hodnotu
misoft
30.08.15,22:22
Ak sa bude stavať - poklusom do banky a vybaviť si to s bankou - a hypo sa bude ručiť novým domom....
avalik
30.08.15,22:23
Tvoja banka ti da najkompetentnejsiu odpoved. Precitaj si pozorne aj zmluvu.
buchač
30.08.15,22:50
Vy ste si vybavili hypotéku na daný stav.
Búracie povolenie nebude problém...stavebný úrad nezaujíma nejaká hypotéka, alebo iné záväzky. Musíte doložiť :

Prílohy k žiadosti o búracie povolenie:

1. Doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom (list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy).
2. Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku + fotodokumentácia súčasného stavu.
3. V prípade radovej zástavby, statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania.
4. Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred.
5. Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby.
6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (podľa potreby).
7. Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky treba doložiť fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napr. meračskú alebo modelovú).

Stavebné povolenie je iná káva
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/kde-a-ako-sa-vybavuje-stavebne-povolenie-na-rodinny-dom/
-------------------------------------------------------------

Ono hodnota (aj podľa znalca) pozemku a či domu nie je podstatná...
Podstatná je výška hypotéky a jej pomer k tej hodnote domu.
...a najpodstatnejšie je SPLÁCANIE hypotéky.
Pokiaľ odchádzajú splátky z účtu, tak je všetko v poriadku a banka sa nejak neinteresuje. Ak nie, začnú sa točiť kolesá mašinérie.
---------------------------------------------------------------
Ale určite by som zašiel do SLSP na konzultáciu, nakoľko dôjde k zmene samotného stavu danej nehnuteľnosti a pravdepodobne aj k nejakej zmene - doplnku zmluvy.
Zuzkavranka
30.08.15,23:13
Ďakujem