maped
14.09.15,08:10
Poprosím o poradenie. Spoločnosti bol zo ZP zaslaný výsledok RZZP za r.2014 8.9.15 s nedoplatkom. Jedná sa o jedného zamestnanca.
Ak sa spoločnosť rozhodne nedoplatok uhradiť až do 45 dní od uplynutia 15 dňovej lehoty na podanie námietok, môže sa zamestnancovi nedoplatok riešiť až v októbrovej resp. novembrovej výplate? Napr. sro uhradí nedoplatok 2.11.15 -nedoplatok sa zohľadní v novembri čiže v októbrovej výplate. Je to takto správne? Ďakujem pekne.