lefa
18.09.15,10:07
Dcera zamestnakyne studovala 3 roky v Cechach. Študium bolo rovnocenne so studiom v SR. Potvrdenie o studiu vystavene v 9/2014 je do 31.8.2015. Z toho ale nevidim kedy , a ci mala statne skusky na Bc.
Teraz mi priniesla potvrdenie o studiu na univerzite v Holandsku od 1.9.2015 do 1.09.2016. Cakam na potvrdenie o rovnocennosti studia v Holandsku.

Mala narok na danovy bonus do 8/2015,ked nemame doklad o vykonani statnej skusky?

Musi mi zamestnankyna dokladovat, kedy mala dcera statne skusky na Bc?
Dakujem.
avalik
18.09.15,10:12
Zoznam uznaných vysokých škôl z Českej republiky

Výlučne na účely priznania prídavkov na deti, daňové úľavy, zdravotné a sociálne poistenie v SR pre študentov, ktorí absolvujú štúdium v Českej republike, týmto zverejňujeme zoznam štátom uznaných (akreditovaných) univerzít a vysokých škôl. V prípade, že dieťa/žiak/študent navštevuje jednu z týchto vzdelávacích ustanovizní ako riadny študent, nie je potrebné žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, SUDV o posúdenie daného štúdia. Riadne štúdium na týchto vzdelávacích inštitúciách je rovnocenné štúdiu na vysokej škole v SR. Pozor!!! Uvedené sa nevzťahuje na štúdium organizované v Českej republike vo forme kurzu v rámci celoživotného vzdelávania, uznania ukončeného vzdelania na účely výkonu regulovaného povolania ani na akademické účely (pokračovanie v ďalšom štúdiu). Vydanie rozhodnutia vo veci sústavnej prípravy na budúce povolanie je v kompetencii príslušného orgánu v SR (sociálnej a zdravotnej poisťovne, zamestnávateľa...).

zoznamy tu: https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-poistovne-socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/600/2003 Z. z.Zákon o prídavku na dieťa

§ 4
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie

(1) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa

a) organizuje na strednej škole dennou formou7) alebo

b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.8)

(2) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9) príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9a) príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu9b) a príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.9c)

(3) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. b) sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.10) Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia,10a) sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.

(4) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

b) od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,11) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,12)

d) po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

(5) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj

a) iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1,

b) opakované ročníky štúdia.

(6) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.
lefa
18.09.15,10:57
Doplnila som este povodnu otazku.
Studium- rovnocennost - v CR mam preverene od prveho rocnika, danovy bonus som vyplacala az do tretieho rocnika, kedy by mala mat statne skusky na Bc.
Moja otazka smerovala k tomu, ze ak by napr. mala v CR statne skusky v 5/2015 a studium v Holandsku by nebolo rovnocenne so studiom v SR, tak by sa asi DB mal vyplacat do mesiaca,kedy mala statnu skusku. Ale ja nemam doklad o tom,kedy tie skusky mala.
ivka70
22.09.15,12:15
Potvrdenie o ukonceni studia statnou skuskou to bol zamestnanec povinny priniest a mala si tak ci tak DB od juna pozastavit.
ivka70
22.09.15,12:19
Ak mas na potvrdeni o navsteve skoly napisane do 31.8. 2015, tak narok za august na zaklade tohto potvrdenia ma aj za august. Aj ked v poslednom rocniku mala mat na nom aj predpokladany datup statnej skusky a zamestnanec ti mal potvrdenie o ukonceni studia statnou skuskou priniest.
Od septembra narok na DB vyplatis, ak pride to potvrdenie rovnocennosti.
lefa
22.09.15,12:35
dakujem.