gani
21.09.15,21:02
No a čo v pripade ked predseda už nieje vlastnikom bytu v SVB a jeho funkcne davno skončilo. neche byt viac predseda ale terajši vlastnici si noveho predsedu stale nezvolili. Ako postupovat

Terajši predseda predal byt a nema čas a ani chut venovat sa riadeniu spoločenstva. Viem že predsedom može byt človek ktorí nevlastni v SVB byt ani bytový priestor...teda ak sa to nahodou nezmenilo. Ale ako postupovat na papieri je stale predsedom on.
lacotinka
21.09.15,21:34
ak funkčné skončilo, môžu voliť nového
ak nie :
- vzdať
- odvolať
ivka70
22.09.15,06:45
Predseda nemusi nevyhnutne byt vlastnikom bytu, to zakon nenariaduje.
ak vsak jeho funkcne obdobie skoncilo a nema zaujem nadalej vykonavat pracu, treba sa vzdat funkcie a nasledne zvolat schodzu aj ked iba s jednym bodom: volba noveho predsedu.
Idealnej e toto hlasovanie spojit so standardnou povinmnou rocnou schodzou ako prvy bod programu.
sito
22.09.15,08:16
No práve, že na papieri predsedu máte, a od reality, on už je dávno v r...! Predseda je predsa volený, volení zhromaždením. Tak sa zhromaždite a vec vyriešte, treba len kandidáta a požadovaný počet hlasov členov SVB, jeho zhromaždenia, najvyššieho orgánu, ktorý vlastne rozhoduje, schvaľuje všetko, čo sa v SVB deje. Alebo sa nedeje nič?
gani
23.09.15,12:46
Prsne tak už sme mali 3 schodze na tuto temu teda volba noveho predsedu, predseda sa aj vzdal ale žial neni toho kto si to vezme na seba a do bytoveho sa vratit nechcu a to by som hlasovala aj ja proti ..ved som si to všetko obehala ked sme zakladali SVB a učila sa za pochodu a ešte v čase ked sme tam mali konfliktnu osobu, ktora všetko presne dla zakona chcela....čo ostatný nevedeli pochopiť že načo to takto robim ved " tu to je ine, tu sme na dedine" . No teraz si to už nevezmem spat kedže aj tak sa o rok sťahujem.
A ked aj predseda odstupi, zastupuje ho do tej doby jeden z členov organov spoločenstva, ktorý ma povinnosť čo najskor zvolat schodzu a zvolit noveho predsedu...lenže kym nebude zvolený novy na papiery je štatutarom stale predchadzajuci predseda.
sito
23.09.15,23:18
gani, niekto isto po tebe gáni a gániť bude, bude ich ešte viac. Nič si s toho nerob!

Pokiaľ vám predseda oficiálne, či aj neoficiálne ( nestará sa o spoločné veci domu ) oznámi, že končí so svojou zodpovednosťou za váš bytový dom, možno domček? Vždy je zodpovednosť za svoj spoločný majetok na spoluvlastníkov domu.

Ruky by ti mali bozkávať za to, že si im založila SVB! Ich odozva, ozvena? Pobozkaj nám ... Nerob to, ani predsedu, nezaslúžia si to!

To, že za pochodu si sa učila, asi ti na tom dome trocha viac záležalo. Ostatným? Asi nie.

Konfliktná osoba? Nepovedal by som to tak, že kto požaduje, aby bol rešpektovaný zákon je konfliktný. No, názor ostatní môžu mať, alebo časť ostatných môže byť taký, že je konfliktný. Nie je! Len sa dožaduje svojho práva uvedeného v zákone. Ak si ho prečítal a pochopil? Sú to dve rozdielne veci, čítanie, chápanie, že?

Že na dedine? A či na dedine platí iný zákon ako v mestách, či na horách Slovenska?

K poslednému odseku.

Aj keď predseda umrie život ako taký ide ďalej, aj bez predsedu, či človeka. Ak sú spoluvlastníci ľudia, nie sebci, dohodnú sa. Pokiaľ to ani na tretí krát, ste to nedosiahli, už nie ste ani sebci, ste ... Teda sú ... B....

Keď že je to na dedine, tak to bude ten domček, štvorbytovka, možno o trocha viac. Asi mate každý samostatné kúrenie? Takže len spoločný fond opráv treba tvoriť, FPÚaO na opravu domu a jeho spoločných vecí, častí a zariadení. Zabezpečiť osvetlenie spoločných priestorov a dodávku pitnej vody, studenej a čistej.

Samozrejme, že SVB by malo vedieť kto, ktorý byt ba mal koľko dať a koľko komu vydať, účtovníctvo aj jednoduché, aby bolo v súlade so zákonom. Napriek tomu, že konfliktná osoba je už mimo.

Nakoniec. Vlastníci bytov, spoluvlastníci domu sú zákon, ak? Ak schvália rozhodnutie zhromaždenia 100 %-ným súhlasom všetkých spoluvlastníkov domu. Ale, ak len jeden nesúhlasí, už nie sú zákon, ale sú protistrany, ak sa dostane na podnet niekoho z domu tá vec k sudcovi.

Vieš, je to kšeft pre správcov, aj tie malinké bytové domy. Tiež na dedine, malá bytovka, správca vyžadoval, teda jeden kolík u správcu, ktorý nepracuje u správcu, ale správcovi rozkazuje, že musia mať podľa zákona termostatické hlavice, regulovať teplo. Majú spoločnú kotolňu, vyrábajú v nej teplo uhlím. Keby plynom, aj by sa dalo, kotol, jeho vykurovanie regulovať. Ale, ak niekto priloží jednu - dve lopaty uhlia, prípadne desať naviac pod kotol a hlavice povedia dom má dosť, kto ich z kotla vyberie, aby dom ušetril. Či nie, netreba, a čo keby vybuchol kotol? "Však vám budeme uhlie kupovať a prepočítavať na kWh " Každý peniažček dobrý, že? Tiež sa rozišli ako vy. Ich príčinu poznám, vašu nie.

Prajem, aby si čim skôr zrealizovala to sťahovanie a pokojný život v novom bydlisku, obydlí. To je z Ústavy SR nedotknuteľné, leda ...
mimi3277
20.10.15,08:58
Váš problém sa dá vyriešiť podľa tohto paragrafu§ 7c"(3) Predsedu odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom, keď zanikne vlastnícke právo predsedu k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome. Ak je predseda odvolaný alebo sa skončilo funkčné obdobie predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou."


Text modrou farbou je doplnený novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2016.
Čiže si musíte zorganizovať voľbu nového predsedu a zatiaľ jeho funkciu vykonáva člen rady určený radou.
sito
20.10.15,09:46
Zdravím. Otázka bola zadaná deň pred schválením Zákona 246/2015, ktorým je súčasne novelizovaný aj Zákon 182/1993. Predseda SVB musí v dome v ktorom je štatutárom vlastniť byt. Ak nie vo funkciu predsedu musí ukončiť v súlade so 182.