sanid
22.09.15,09:07
Dobrý deň. Chcem sa spýtať či je možné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce na 10 mesiacov s tým, že vyplatená mzda za vykonanú prácu bude splatná každé 3 mesiace - teda nie mesačne. Jedná sa o prácu v školstve - vedenie záujmového krúžku. Ďakujem.
mondes
22.09.15,10:06
Bohužiaľ na túto činnosť dohoda o vykonaní práce nie je vhodná, pretože tu ide o pravidelné dochádzanie za prácou. Ale môžte uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti, avšak pri takejto dohode sa môže odrobiť max. 10 hod. týždenne. Ale myslím, že to nepresiahnete. A splatnosť musí byť najneskôr v posledný deň nasl. mesiaca, takže nie je možná splatnosť každé 3 mesiace.