radka
25.09.15,09:38
Slovenská spoločnosť neplatca DPH kúpi tovar na Ukrajine a rovno predá do Nemecka, kde bude tovar preclený kupujúcim. Je to oslobodené od DPH na Slovensku? Prepravu vykoná ukrajinský prepravca z Ukrajiny priamo do Nemecka a fakturuje to slovenskej firme? Je to oslobodené od DPH z dôvodu prepravy súvisiacej s dovozom? Ďakujem