Príroda
25.09.15,10:15
Ide o ťažbu dreva, živnostníci robia spolu a medzi sebou si fakturujú vykonané práce, nakoľko odberateľ platí len jednému z nich, s ktorým má dohodu. Nepostrehla som žiadnu zmenu, môže pri tomto druhu služby prijať hotovosť a vystaviť pokladničné doklady?
Môže SZČO vyplatiť v hotovosti faktúru inej SZČO cez pokladničné doklady v prípade uvedenej služby? Manžel má živnosť na ťažbu dreva a dostane vyplatenú svoju faktúru , do ktorej zahrnie aj ďalších, ktorí s ním pília, pretože odberateľ nie je ochotný akceptovať viac faktúr. Sú mu vyplatené všetky peniaze spoločné a on má časť peňazí dať tým, čo s ním robili. Teda nerobia priamo pre neho, ale s ním pre odberateľa. Písomná dohoda s odberateľom ani medzi nimi nie je. Môže takto postupovať len na základe ústnej dohody?
veronikasad
25.09.15,10:27
čo je predmetom fakturácie ?
kn-alka
25.09.15,10:29
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP#pojem_sluzba

.... ak fakturované služby nie sú v tomto zozname, tak netreba ERP
Príroda
25.09.15,10:47
je to fakturácia za ťažbu, pílenie dreva
veronikasad
25.09.15,10:47
aký OKEČ uvádzajú v DP ?
Príroda
25.09.15,10:53
Vďaka, v zozname služby v lesníctve a pod. nie sú,
Príroda
25.09.15,10:56
ku
Príroda
25.09.15,10:59
SK NACE sa uvádza ťažba dreva 02.20.
0 a tí, čo mu fakturujú by mali mať to isté
Príroda
25.09.15,11:08
Ďakujem. V zozname služieb pre povinnosť ERP to nie je , len sme dlhšie neplatili hotovosťou, tak si chcem overiť, či odvtedy nebola žiadna zmena. Môžeme ísť cez PD a platiť za službu ťažba dreva v hotovosti?
avalik
25.09.15,11:38
čiže podnikajú "v združení" ale fakturuje len jeden na seba a ostatným len vypláca "zo svojho" bez faktúr?
Príroda
25.09.15,11:57
nie, podniká každý sám, len momentálne majú teraz odberateľa, ktorému oni pília a manžel približuje traktorom, on má fakturovať spoločne odberateľovi a oni potom zase fakturovať jemu , riadne, aby si tom mohol potom dať do výdavkov. On vlastne berie do príjmu všetko a ich časť im vlastne potom následne vyplatí, keď oni dajú jemu faktúru. Môžu takto postupovať?
avalik
25.09.15,12:11
no len takto si manzel navysuje prijem - a bude platit odvody z vyssieho vym. zakladu ... pripadne ak nie je tak mu moze vzniknut povinnost sa stat platitelom DPH ... vygoogli si podnikanie v zdruzeni
Príroda
25.09.15,12:32
preto, aby si rozdiel medzi príjmami a výdavkami nenavyšoval, chce im vyplatiť ich časť riadne , oni ako SZČO , sú dvaja , vystavia faktúry na neho ako odberateľa a on im vyplatí v hotovosti a vystaví PD. Len sa chcem tu uistiť, či to takto môže robiť. Príjem si samozrejme navyšuje, no nie to tak často a nie sú to veľké sumy, tak to zatiaľ neriešim, ak keď sa mi to nepáči, im to ťažko vysvetlím
avalik
25.09.15,12:42
tym že im vyplatí ich faktúry za dodávky služieb si svoj príjem nezníži, zvýši si tým len daňové výdavky, a teda zníži základ dane, nie príjem na účely SP
Príroda
25.09.15,14:46
to je jasné, len potrebujem vedieť, či to môžu medzi sebou takto riešiť