maarticka
28.09.15,16:47
Chcela by som počuť názor iných,mám ischemickú chorobu srdca NYHA III-percentuálna miera sa hodnotí podľa tejto klasifikácie NYHA-podľa prílohy č.4,ale posudkoví lekári to takto nezohľadňujú,ich zaujíma na koľko %pracuje srdce,o čom sa v tabuľkach ale nič nepíše,myslím si,že nepostupujú správne,odmietajú mi tento označený stav uznať ako zavážny.Budem vďačná za každý názor
veronikasad
28.09.15,16:56
odvolala si sa voči rozhodnutiu posudkovej komisie SP ?
Dáša_
28.09.15,18:03
a máš len ischemickú chorobu srdca? Alebo aj iné problémy? Aký je záver kardiológa?
Peggynka
28.09.15,18:26
Info zo stránky socpoist:
Po doručení rozhodnutia o invalidnom dôchodku má poistenec právo podať
proti nemu opravný prostriedok (odvolanie) v lehote do 30 dní od jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva ústrediu Sociálnej poisťovne alebo krajskému súdu
príslušnému podľa miesta trvalého bydliska písomne alebo ústne do zápisnice.
Ak vám z rozhodnutia len nie je jasné, na základe čoho Sociálna poisťovňa
rozhodla, môžete ústredie Sociálnej poisťovne požiadať, aby vám oznámilo,
na základe ktorých podkladov rozhodovalo. Musíte tak urobiť pred uplynutím
30-dňovej lehoty na podanie odvolania. Po doručení oznámenia o podkladoch
plynie nová lehota na podanie odvolania. Ak sa naďalej domnievate,
že rozhodnutie nie je v súlade so zákonom, môžete podať odvolanie.

Podala by som odvolanie krajskému súdu,nech tam vysvetlia dôvody,prečo postupovali tak,ako postupovali.Ty nie si povinná pátrať,prečo sa nedržia zákona (vyzerá to na ľudovú tvorivosť posudkového lekára-možno usmernenie z ústredia :eek:,možno to zaváňa niečim iným :mee:).