liveman1
28.09.15,21:16
Ako dlho má daňovník odkladať pásky, uzávierky z registračných pokladní, t.j. knihu obratov z obdobia pred zavedením fiškálnych pokladní?
ilona
29.09.15,08:37
Ja si myslím že do obdobia 5 rokov od podania daňového priznania.
Žabinka
29.09.15,08:45
http://changecomputer.clickeshop.sk/registracne-pokladne/povinnosti-platne-pre-reg.-pokladne/c35686
Neplatné doklady, denné uzávierky, kópie paragónov vyhotovovaných počas prerušenia prevádzky ERP a pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní paragónov do ERP po obnovení prevádzky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy a obsah fiskálnej pamäte je povinný uchovávať 10 rokov od konca roka v ktorom bol uskutočnený posledný záznam.