Ivusik_Pampusik
07.10.15,12:32
Dobrý deň,

celý zisk s.r.o. za r. 2013 mal byť podľa zápisnice vyplatený spoločníkovi, ale teraz spoločník dospel k názoru, že by chcel vyplatiť len 1/2 a 2/2 nechať vo firme ako nerozdelený zisk z min.rokov.

Dá sa zmeniť pôvodné použitie zisku nejakým "dodatkom" alebo novou zápisnicou z VZ, aby sa nemusel vyplácať celý zisk spoločníkovi, keď ho reálne vyplatiť nechce?

Ďakujem.
karakul
07.10.15,10:58
Podľa ustanovení Obchodného zákonníka kompetencie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným upravuje najmä § 125 Obchodného zákonníka. Zákon daný rozsah pôsobnosti valného zhromaždenia možno rozšíriť len spoločenskou zmluvou, alebo stanovami spoločnosti. Ak spoločenská zmluva spoločnosti to umožňuje, môže VZ meniť alebo zrušiť svoje vlastné rozhodnutie.
Nie som právnik, ale niečo podobné som čítal v jednom rozsudku KS....