klerak
08.10.15,10:24
kolko sa platí, keď podám dodatočné DPH? 5 % z rozdielu?
keď 1,5násobok sadzby nepresiahne 5 %
vďaka
KloferHladny
08.10.15,11:44
Z rozdielu 5% (§ 155 Daňového poriadku)
Tweety
08.10.15,11:48
klerak
08.10.15,12:24
ďakujem za potvrdenie