olsaster
31.10.15,17:17
Mozem ako slobodna mamicka dat dietatu priezvisko, ktore som mala za slobodna, nakolko stale mam priezvisko po byvalom manzelovi a to je nevhodne, nakolko nie je otcom.
buchač
31.10.15,16:25
veronikasad
31.10.15,16:30
Pozri § 4 Zákona o mene a priezvisku

Priezvisko

§ 4

(1) Každý musí mať priezvisko.

(2) Štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva,2) prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.

(3) Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.

(4) Maloleté dieťa nadobúda priezvisko matky, ak bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení.

(5) Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka v čase jeho narodenia.

(6) Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia.

(7) Ak nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dieťaťa súd1) na podnet matričného úradu, v ktorého matrike je vykonaný zápis o narodení dieťaťa.
dmc
31.10.15,16:51
..ja len tak...naokraj.... uz nikdy nebudes "slobodna".... .. si rozvedena.... alebo ak opätovne vstupis do stavu manzelskeho tak budes vydata...pripadne vdova. Jedne - ze by ti anulovali manzelstvo.