Shadow39
03.11.15,11:57
Ahojte,
Je tu niekto kto by mi vedel pomôcť s riešením problému ja versus stavebny urad?
Staviam dom na parcele ku ktorej vedie cesta 3m široká a asi 70m dlhá jedná sa o bývalé záhrady avšak teraz už s platným územkom pre výstavbu RD. Cesta je na katastri vedená ako zastavané plochy a nádvoria - kde je postavená cestná , miestna účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodníky atd.
Na tejto parcele v celkovej výmere 353m2 používanej ako cesta a jediný prístup k pozemkom mám podiel v 1/8.
Pôvodne chcel stavebný úrad aby som cestu spevnil v rámci SP domu. Teraz po pol roku vybavovaní sa rozhodol že potrebujem samostatný projekt na príjazdovú komunikáciu a musím vybudovať účelovú komunikáciu. Toto mi však nie je jasné kedže to už účelová komunikácia je prečo sa jednoducho nemôžem pripojiť na ňu ? Má to nejaké právne opodstatnenie ?


Ďakujem
misoft
03.11.15,12:00
Je tá komunikácia evidovaná v katastri? Je na katastrálnej mape? Ak tam nie je - tak tam nie je právne ani komunikácia, i keď fyzicky tam leží.
Shadow39
03.11.15,12:09
Ano má samostatné parcelné číslo a LV kde je popis alebo myslíte či tam je zakreslená nejako nie som istý či vám správne rozumiem
misoft
03.11.15,12:33
Na LV by malo byť v popise napísané niečo ako komunikácia. Takže ak má svoje číslo parcely a LV - má teda i svojho vlastníka.
Preto nechápem, prečo SÚ žiada v rámci SP, aby stavebník budoval príjazdovú komunikáciu, ktorá patrí inému.
Odporúčam postup SÚ v obci dať prešetriť vyššiemu SÚ s poukázaním, že obecný SÚ si kladie neprijateľné podmienky.
Pokiaľ by sa jednalo na napojenie na existujúcu komunikáciu - tak projekt napr. premostenia, alebo kanálového priepustu bude potrebný - to si buduje stavebník. Ale nie je mysliteľné (dokonca ani právne), aby stavebník bol nútený na vlastné náklady budovať obecnú komunikáciu.
Chobot
04.11.15,14:34
Misoft, neviem, či je to mysliteľné alebo právne, ale je to tak a je to bežné. A je jedno, či ide o malého investora alebo veľkého. Napr. povolenie výstavby nákupného centra Bory podmienili vybudovaním kruhového objazdu pri krematóriu. Stupava žiada od spoločnosti Lidl vybudoavanie kruhového objazdu na križovatke Hlavná - Školská, bez toho im nedajú stavebné povolenie. My sme mali podmienku vybudovať cestu a to nie len našu, ale opraviť aj časť obecnej, ktorá je vedľa našich parciel. A nepomôžeš si.
misoft
04.11.15,15:13
Tomu sa vraví vynútená investícia! A tú si odpíšu z daní. Ale čo odpíše občan? Obec mu dane neodpustí.
Okrem toho - veľký investor sa takto napája na komunikáciu vlastnou komunikáciou- musí riešiť dopravné zaťaženie, prístup (čo samozrejme, ako som písal, zohľadní v odpise daní). Ale nútiť občana, aby postavil obci celú cestu - veď to už hraničí s porušením najvyššieho zákona - Ústavy.

A naznačím to i takto - pokiaľ sa nebudú zákony dodržiavať všetkými, tak toto sa bude opakovať - ten, čo je pri moci, ten, čo rozhoduje - tak ten bude mať vždy pravdu, i keď ju mať nebude.
Ale keby sa takéto "výstrelky" riešili okamžite, prípadne exemplárne - potom by úradníci nerozhodovali len od stola, nevymýšľali by si nové "podmienky" na to, aby si dostal to, čo by si mal dostať podľa zákona.

Veď na okraj - direktorka školy uplatňovala bossing na škole - dokázali jej to, čaká ju súd - a predsa ju zriaďovateľ neodvolal, prípadne nepozastavil výkon funkcie. A tak môže i naďalej "pracovať" a ovplyvňovať protistranu.
Chobot
04.11.15,15:51
Otázku si zadal aj na inom fóre, ale keďže tam nie sú žiadne odpovede, tak ti odpoviem tu.

Požiadavka SÚ má opodstatnenie. Tam, kde chceš stavať cesta nie je. Nemôžeš nazvať cestou kus udupanej zeme. To je v poriadku, že tá parcela je v katastrálnej mape prreklasifikovaná zo záhrady na iný typ. Keby to nebolo, nebolo by možné na tej parcele vybudovať cestu. Ale cesta tam ešte nie je.

Stavebný úrad umožní výstavbu na pozemkoch určených na výstavbu až po splnení určitých podmienok. Okrem štandardných vyjadrení rôznych inštitúcií k stavebnému povoleniu to môže byť napr. vyriešenie pripojenia na inž. siete - teda stavebník musí vybudovať vodovodnú, elektrickú prípojku prípadne napojenie na kanalizáciu, alebo ako u teba, že k pozemku musí byť vybudovaná spevnená komunikácia. AKo som napísal, tá ešte nie je - je tam len zemina.

Nižšie v komente som napísal, že je to bežné nie len v prípade malých investorov (rod. domy) ale napr. také podmienky a finančne oveľa náročnejšie dávajú veľkým investorovm a developerom (napr. pri bytovom komplexe vybudovať verejné parkovacie miesta, alebo vybudovať park).

Je to pre teba teraz ťažké, ak chceš stavať len ty sám a ostatní susedia nemajú záujem o výstavbu, lebo sa nemáš s kým spojiť, aby ste vybudovali cestu. Má niekoľko možností.

Buď prehovoríš niekoľkých susedov, aby ste sa zložili a spolu vybudovali tú cestu. Alebo počkáš, kým budú chcieť stavať viacerí a potom spojíte sily a financie.
ALebo ak ti stavanie súri, budeš ju musieť vybudovať sám. V takom prípade by som na tvojom mieste našiel najlacnejšie riešenie - napr. položiť len cestné panely pre jeden pruh. Otázne je, či to bude stavebnému úradu stačiť, aby ti povolili stavbu s takouto cestou. My (spolu 11 vlastníci) budujeme komplet vlastnú cestu, širokú 5,5 metra plus chodník. Bez toho by sme tiež nemohli stavať.
Chobot
04.11.15,15:57
Darmo sa jeduješ, obec nenúti nikoho. Ak chcú stavať, dajú si nejakú podmienku. Obec nie je povinná budovať nové cesty a stavať inž. siete. A tie spomínané kruhové objazdy nie sú kvôli napojeniu investičných zámerov. Tie sú uplne mimo toho, čo stavajú. Tu nemáš čo riešiť. Komu sa budeš sťažovať, že obec podmieňuje stavbu hypermarketu vybudovaním nejakej cesty alebo kruh. objazdu? Zdôvodnia to tým, že tá investícia ovplyvní dopravu a preto je toto nevyhnutné opatrenie.

Povedz mi príklad, kedy obec vybudovala inž. siete a cestu, aby súkromné osoby (rodiny) mohli stavať. To nie obec buduje, ale investor, ktorý tie náklady zahrnie do ceny pozemkov. Alebo samotní vlastníci pozemkov, aby tam vôbec mohli stavať a mali prístup na pozemok.
misoft
04.11.15,15:57
Vo vašom prípade: komu teda teraz patrí tá komunikácia? Vám - stavebníkom, alebo obci? Zaplatila vám obec za to, že ste jej vybudovali komunikáciu?
A - hypoteticky - ti asi odpoviem: komunikácia bude patriť obci. Nezaplatia vám za to. Budete platiť dane, lebo žiadne úľavy a kompenzácie nedostanete.
V tom prípade - neporušila samospráva niečo? Nepodmieňovala splnenie svojej povinnosti protislužbou? Nie je to korupcia v materiálnej forme?
Chobot
04.11.15,16:02
Parcela patrí teraz nám, 11 vlastníkom. Po vybudovaní všetkých sietí a cesty ju obec odkúpi za 1 EUR. VYbudovali sme si ju pre seba, nie pre obec. Obec ju bude po odovzdaní spravovať a starať sa o čistenie. Ale používať ju budeme my.

A radšej investujem do výstavby, ako keby som mal 10 či viac rokov chodiť domov po zablatenej ceste. Čo je aj prípad shadowa. Postaví si dom a ako bude chodiť po tej 70 metrovej ceste, keď bude poriadny lejak? Obuje si gumáky a bude sa brodiť v blate?
Miloš Mičega - CIMOM TN
07.11.15,15:10
Z vyhl. č. 532/2002 Z.z.

§ 7 Pripojenie stavby na pozemné komunikácie (1) Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie. (2) Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky. (3) Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. (4) Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.