dita710
07.11.15,12:04
Sme SVB chceme požiadať o úver cez ŠFRB na zateplenie , niektorí vlastníci tvrdia, že budeme ručiť svojím bytom do výšky trhovej hodnoty , ja si to však nemyslím ručí sa predsa účtom FGO.
Odsúhlasenie zlyhalo na pár hlasoch , ktorí tvrdia, že svoj byt nechcú zaťažiť .
mackoivan
07.11.15,16:46
a to vari chcete váš dom pozlátiť? Zateplenie je len zlomkom hodnoty bytov domu. Podľa zákona prispievate do FPÚaO. Banke či ŠFRB stačí predložiť hodnoverné hospodárenie domu a projek IA a stavebné povolenie- nikto nepodpisuje ručenie svojim majetkom, ale všetci spoločným čiže peniazmi fondu opráv. S pôžičkou musí súhlasiť 2/3 vlastníkov bytov- veľa SVB už pôžičku dostalo, treba tám zájsť a poradiť sa, alebo si zaplatiť človeka, ktorý Vám to pripravi. Samozrejme ak by ste to poriadne prešvihli a peniaze fondu by nestačili na splátky- neostane vám nič inšie len platby do fondu opráv zvýšiť ,ale to siˇŠFRB. banka zabezpečí pred podpisom úverovej zmluvy. Len hlupáci nechcú využiť výhodnú pôžičku y ŠFRB
Samozrejme predpokladám, že máte za sebou to najkomplikovanejšie-Výberové konanie a už podpísanú zmluvu s firmou, ktorá vam bude zatepťovať- tá sa prikladá k žiadosti o úver aj s rozpočtom nákladov.. ŠFRB uznáva sumu do cca 80 za m2 zateplenia. Bežná cena je však okolo 50-60 eur
brani
08.12.15,15:57
Prajem dobry den,
informaciu ktoru hladate je priamo na stranke sfrb.sk, kde mate vysvetlene formu rucenia za uver, neruči sa vlastnym majetkom /bytmi/

Formy ručenia za úver
c) fondom prevádzky, údržby a opráv – záložné právo sa zriaďuje k súčasným a budúcim finančným prostriedkom fondu voči všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, so zriadením ktorého súhlasila 2/3 väčšina vlastníkov

• v prípade, ak je žiadateľom Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo Správca bytového domu

• objem finančných prostriedkov vo fonde musí byť počas celej doby ručenia vo výške min. 3 mesačných splátok poskytnutého úveru
romana147
08.12.15,16:58
šfrb požaduje takú tvorbu FO, aby na splátky šlo do 80%
vinkuluje sa 3 mesačná splátka
pred čerpaním úveru šfrb musí byť dokladovateľne (výpisom z banky) preinvestované 25 % rozpočtu
romana147
08.12.15,17:28
3 mesačná splátka je blokovaná do splatenia úveru