Jaraska
12.11.15,12:09
Zaujima nás aj cena za služby, ale hlavne prístup, aktivita, záujem o dom. Máme správcu, ktorý sa pokladá za riaditeľa, výboru samosprávy ukladá úlohy a on sa pasuje do úlohy administrátora. Slabá pomoc, technik je neskúsený, všetka ťarcha leží na výbore samosprávy. Nie sme spokojní s výberom platieb za bývanie, máme veľa neplatičov, ktorých rieši veľmi neúčinne.