cdinter
16.11.15,10:53
Prosím o informáciu,

v akej norme je definované a ako, prístavba a nadstavba objektu.
misoft
16.11.15,11:01
Laicky: prístavba - vedľa niečoho, nadstavba - nad niečo.
Napr:
http://www.doma-architekti.cz/gallery/foto/qfqeexorho/big/74.jpg
vs.
http://urobsisam.zoznam.sk/buxus/images/fotogaleria/fotogalerie/stavba_fotogaleria/nadstavba_rodinneho_domu_fotoalbum/pristavba-rodinneho-domu-1619-big-image.jpg
Alebo aj v motorizme...
PRÍves - za autom sa zapojí. NÁves - zapojí sa na auto (na "točnu")
avalik
16.11.15,11:03
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 139b
Pojmy stavebného poriadku

(5) Zmeny dokončených stavieb sú
a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,
Peggynka
16.11.15,11:13
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/
Citujem:Zateplil som objekt strechu 30 cm neoporom - šedý polystyrén a obvodové mury 20 cm tepelná izolácia + 12 cm tehlová primúrovka. Stavený úrad v Nitre Ing. Vydarená vyhlásila že je to nadstavba a prístavba.

Ak to tvrdí,nech ti to dokáže,pretože týmito úpravami:nadstavba a prístavba sa získava nový priestor (bytový,nebytový).Dotlačila by som ju k tomu,aby mi to,čo tvrdí, dala písomne :D
cdinter
16.11.15,12:53
dala mi to aj na papier a chce dat spravne konanie...
poukazal som na jej chyby tak ide po mne.
vydala stavebne susedovi, ktorý vyrezal zateplenie v mojej budove a osadil si tam svoje stlpy.... potom odstranil 10 cm z mojho polystyrenu na atike dal tam zelezobeton a oplechoval to... mam to nafotene....
Peggynka
16.11.15,13:14
Skompletizuj to a pošli na príslušný krajský stavebný úrad:v zmysle ust. § 118 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov :Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni krajský stavebný úrad.