monika.a
08.12.15,12:13
Naša s.r.o. platca DPH v SR vykonala kultúrne podujatie v Českej republike. Vstupenky na toto podujatie predával český ticketportal. Sumu za predané vstupenky nám zaslali na účet. Potrebovali by sme poradiť ako správne postupovať z hľadiska DPH pri tejto tržbe.
V tomto prípade je miesto dodania služby určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH - ako miesto, kde má táto osoba sídlo, čiže miesto dodania je SR a osobou povinnou odviesť DPH je slovenský prijímateľ služby podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.
Platba nám prišla na účet 30.11. takže musíme ju zdaniť v mesiaci november. Nebola vyhotovená žiadna faktúra iba nám prišlo vyúčtovanie. Máme vystaviť faktúru my pre ticketportal? Alebo bude postačovať vytvoriť interný doklad?
Budeme postupovať správne ak uvedieme túto sumu do výkazu DPH v riadku 11 a vypočítanú daň do riadku 12? A zároveň máme právo na odpočítanie zaplatenej DPH v plnej výške a túto uvedieme v riadku 21?
Je takýto postup správny?