Maco9
31.12.15,12:04
Pracujem ako SBS na polovičný úväzok. Môžem odpracovať 5 dní po sebe 12 hodinovú zmenu s 1 dňom volna a pokračovať opäť 12 hodinovými zmenami?
misoft
31.12.15,12:10
http://www.slpk.sk/dokumenty/03-z433.pdf
§85; §89; §92
Odpoveď je NIE. Pretože by si mal týždenne odpracovaných 60 hodín!!!

A doplním..... a pokiaľ je zamestnávateľ seriózny a ovláda zákony a zákonník práce - toto ti nikdy nedovolí! Šiel by totiž sám proti sebe... v rovine pracovnej (pracovnoprávny vzťah) i v rovine trestnej (porušovanie zákona a zákonníka práce).
avalik
31.12.15,13:38
Pri polovočnom úväzku ti zamestnávateľ nemôže nariadiť prácu nadčas. O práci nadčas pozri § 97 ZP.
Pri polovičnom úväzku tvoj ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 20 hodín týždenne - to máš mať uvedené v pracovnej zmluve.
Pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.
Pri pracovnej zmene dlhšej ako 6 hodín je zamestnávateľ povinný poskytnúť 30 minútvú prestávku na jedlo, ktorá sa nezarátava do pracovného času a teda pri 12 hodinovej pracovnej zmene sa ti počíta 11,5 odpracovaných hodín.
Aktuálne znenie Zákonnka práce http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
avalik
31.12.15,13:47
Misoft, znenie zakona v tvojom linku nie je aktuálne - uz bolo 31x novelizované.