Jana Novotná
03.01.16,19:22
Rodičia štyroch súrodencov zomreli pred 12 rokmi. Odvtedy sa nevysporiadal ich majetok - rodinný dom so záhradou. Sestra troch bratov je citovo naviazaná na dom, dvaja bratia to tolerujú, preto sa dedičstvo doposiaľ nevysporiadalo. Sestra je vdova, raz, dvakrát do mesiaca pricestuje, trávi na dome víkendy, v lete dovolenky, sviatky. Keďže jeden jej brat býva neďaleko rodinného domu, stará sa o väčšinu záležitostí okolo domu - platí poplatky, kosí, robí menšie opravy na dome, či iné práce, o ktoré ho požiada sestra, inak dom nijako so svojou vlastnou rodinou nevyužíva, nevyužívajú ho ani ostatní dvaja bratia s vlastnými rodinami. Manželka je nespokojná, že manžel je takto dlhodobo zaťažovaný správou domu a citovo vydieraný sestrou. Druhý brat podporuje sestru v jej konaní a ďalší brat by tiež chcel vysporiadať dedičstvo. Traja súrodenci, ktorým to takto vyhovuje však nechcú na túto tému hovoriť, vzťahy za života rodičov boli štandardné a po ich smrti sa všetci súrodenci často stretávali a trávili spolu dovolenky. Dom chátra, potrebuje nutne rekonštrukciu, sestra plánuje čiastočnú rekonštrukciu, ktorú však sama nie je schopná zvládnuť, počíta opäť s pomocou brata, ktorý býva neďaleko. Ako to bude finančne vplývať na budúce rozdelenie dedičstva medzi dedičov? Ako môžu posúriť vysporiadanie dedičstva nespokojní partneri dedičov a nespokojný brat - dedič? Ďakujem za odpoveď.
dmc
03.01.16,20:01
Co presne znamena - tvoje vyjadrenie "vysporiadanie dedicstva". Neprebehlo dedicske konanie - 12 rokov ? Alebo tym myslis ze dedicske konanie prebehlo - kazdy ma svoj podiel ale nevedia sa dohodnut ci predat alebo darovat svoje podiely ?
pepsikova
03.01.16,21:16
..na vysporiadanie dedičstva na základe zápisnice z dedičského konania, kde je zahrnutý majetok po zosnulých a všetci dedičia a kde je tiež zahrnuté právo na dedičstvo jednotlivých účastníkov konania, máte nárok do 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti konania..ak ste sa nevysporiadali doteraz, bude nutné obnoviť konanie, súdnou cestou na návrh jedného z účastníkov a tak podať návrh na vysporiadanie majetku tak, ako vyzerá teraz, teda neprerobeného domu, záhrady a ostatných nemovitostí..súd rozhodne, to bude najspravodlivejšie, aby ste sa nerozhádali..a čo sa týka nespokojných partnerov-tí nie sú účastníci konania a teda nemajú vstup do konania ani nárok na majetok-iba ako partneri účastníkov..
..dodám ešte, že na súdnom konaní sa účastníci musia vyjadriť, čo mienia so svojím dielom urobiť-či chcú, aby boli vyplatení-a tým pádom bude jednému z vás priklepnutý dom s vaším súhlasom a on vás bude musieť vyplatiť..
..pokial by ste sa ale nepodelili oficiálne, teda súdne, tak ak by jeden súrodenec investoval do opravy, bude musieť doložiť všetko, čo nakúpil plus plácu za robotu,znova na súde a tá čiastka bude len jeho majetok a deliť sa nebude..
Jana Novotná
04.01.16,10:22
Dedičské konanie prebehlo, každý má svoj podiel, dodnes sa súrodenci nedohodli, či predať dom alebo sa niekto zo súrodencov nasťahuje do domu a vyplatí ostatných. Dom chátra, stráca hodnotu, využíva ho iba jeden z dedičov, ostatní škodujú dobrovoľne v prospech jedného dediča alebo trpia tento stav iba v záujme udržania dobrých rodinných vzťahov. Poškodzujú dediči tým aj svoje deti (rodinu), ktoré môžu raz zdediť tento majetok? Je morálne, normálne, etické a ľudské vysporiadať dedičstvo čo najskôr, práve preto, aby nevznikli spory a situácia sa nekomplikovala? Samozrejme partneri dedičov nemajú právo vstupovať do dedičského konania, ak je však takýto stav pre niekoho z rodiny zaťažujúci (zneužívanie ochoty pomôcť pri správe domu, citové vydieranie) alebo ho nejakým spôsobom poškodzuje, nemajú istú morálnu povinnosť vstúpiť do procesu a naliehať na vysporiadanie majetku po rodičoch?
Mária27
04.01.16,11:35
Daj si vyhľadať hore : vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Je to tu niekoľkokrát podrobne rozoberané.

Samozrejme, každý má právo využívať svoj majetok - teraz a hneď. Kto svoj podiel využívať nechce, môže ho predať a využiť peniaze.

Ak sa predáva podiel, ponúkne sa najskôr spoluvlastníkom s určením ceny (predkupné právo) Podľa § 605 občianskeho zákonníka Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

Mohlo by sa stať, že podiel kúpi niekto cudzí (aj tmavšej pleti), a bude spoluvlastníkom, čo by asi nik nechcel. Ak sa teda spoluvlastníci nedohodnú, treba dať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Ak nik nebude chcieť podiely odkúpiť, súd nariadi predaj a rozdelenie peňazí.

Len tu teraz nenapíš, že sa nechcete súdiť ...
pepsikova
04.01.16,15:26
..predpokladám, že popisuješ vzťah partnerov-teda manželky brata, ktorý pomáha sestre s domom..to je vec len ich dvoch, ako sa ku sebe chovajú a čo jeden druhému tolerujú..morálna povinnosť v takomto prípade nie je, , záleží na vzťahu súrodencov, (teda zákonných dedičov),či akceptujú, alebo nie a na vzťahu manželov- voči sebe a ostatným..
..deti dedičov, hm, ťažko súdiť,lebo dedičia žijú..ale ak máte dobré vzťahy medzi sebou, dobre by bolo sadnúť si všetci spolu a prehodnotiť situáciu spoločne,je to dedičstvo po rodičoch a teda aj osobné spomienky...ale ani využívať súrodencov zadarmo nie je fér voči ostatným..