belanka
04.01.16,07:54
Dobrý deň,
s manželom prenajímame od 29.5.2015 byt, kt. máme v BSM. Obaja sme registrovaní na daň.úrade. Manžel pracuje v zahraničí, trvalé bydlisko má v SR. Ak si rozdelíme príjmy a výdavky tak, že manželovi výde zdaniteľný príjem menší ako tých 1901,67 eur, bude jeho časť príjmu oslobodená od dane?
Keďže byt neprenajímame celý rok, môžeme si obaja odčítať celých 500 eur alebo len časť z nich?
Ďakujem.
Katy a R
02.02.16,19:43
Tá suma čo píšeš sa netýka oslobodeného príjmu - ale povinnosti podať DP!!.
manžel by nemusel robiť DP v prípade, žeby jeho zdaniteľný(celosvetový) príjem bol menej ako tých 1900 ... a to hádam nehrozí, keďže pracuje v zahraničí ?? - čiže DP podá.
oslobodený príjem je 500 eur (pozor - ak by bol príjem aj z § 8 1 - tak spolu len 500 eur)