vaneta
05.01.16,13:12
V roku 2010 sme vykonali(s písomným súhlasom prenajímateľa) TZ prenajatého priestoru, ktorý sme daňovo odpisovali ako iný majetok (išlo o TZ stavby, preto sme odpisovať v 4.OS). V 11/2015 došlo k ukončeniu nájmu zo strany prenajímateľa a tento nebol ochotný TZ odkúpiť (v zmluve to nebolo dohodnuté), preto nájomca najal firmu, ktorá toto TZ zlikvidovala tak, že priestory dala do pôvodného stavu. Je možné zostatkovú cenu takto zlikvidovaného majetku uznať do daňových nákladov? Pre našu spoločnosť ide o významnú sumu TZ dosiahlo výšku 13 000 EUR, daňovo sa odpísalo iba 3250 EUR a daňová zostatková cena je 9750 EUR.
KEJKA
05.01.16,14:58
otázka?