Aňa54
21.01.16,11:35
Mám upravovať odpočítanú DPH na konci roka z os.auta, ak si uplatňujem do nákladov a DPH iba 80%?
Všetky náklady + DPH ( PHL, odpisy, opravy, poistky) znižujem o 20 %
Mila123
21.01.16,11:35
nie
Aňa54
21.01.16,12:15
Ďakujem za vyriešenie môjho problému.
Mila123
21.01.16,12:18
predpokladám, že si si uplatňovala v priebehu roka iba tých 80%....
Aňa54
21.01.16,13:13
Celý odpočet DPH som si uplatnila pri nákupe auta v r. 2014
Mila123
21.01.16,20:05
v takomto prípade je podľa mňa povinnosť upraviť daň podľa § 54, nakoľko nastali zmeny, § 54 Z o DPH,