Maxinka
21.01.16,16:25
Ak fi. - platca DPH dodáva a montuje AL okná, dvere a iné výrobky inej firme na stavbe(platca DPH tak musí fakturovať bez DPH?
Kde budem vykazovať takúto sumu v DP DPH a kde v Kontrolnom výkaze?
Ďakujem
KloferHladny
22.01.16,17:29
Musíš si zatriediť svoju produkciu do kódu CPA
( 43.32.10 Stolárske inštalačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu dverných zárubní a okenných rámov a dverí (okrem automatických a
otáčacích), okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí atď. z rôznych materiálov)...
2. V usmernení FRSR je vysvetlenie, že pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou zatriedenou do CPA skupín 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa (ak je platcom DPH)
Podľa mňa teda ide v tomto prípade o prenos DPH na odberateľa - platcu DPH.
V daňovom priznaní sa táto dodávka neuvedie, v KV sa neuvádza.
Odberateľ uvedie dodávku (faktúru) na riadku 9. a 10. (povinnosť) a odpočítanie na súčtovom riadku 21
Maxinka
05.02.16,11:09
Ďakujem.
...a ked mám vyfakturovať aj DOPRAVU spojenú s dodávkou a montážou... vyúčtovať s DPH alebo tiež bez DPH???
KloferHladny
05.02.16,12:57
bez DPH
Maxinka
05.02.16,14:49
Ďakujem
tuscany
14.03.16,15:48
aj keď sa na dopravu režim prenosu daňovej povinnosti nevzťahuje? ja som dala na dopravu zvlášť faktúru s DPH.
Kristina27
14.03.16,15:57
doprava príp. dodaný materiál sa týka hlavnej "nezdaňovanej" činnosti, čiže sa to berie do úvahy spolu ako celok, teda bez DPH
Maxinka
16.03.16,13:29
...a mám alebo musím uvádzať na faktúre aj uvedenú produkciu kódu (zadávam tam " „Prenesenie daňovej povinnosti na základe § 69 ods. 12 zákona o DPH“), ktorú nám pridelil šat. úrad 43.32.10?
Kristina27
17.03.16,12:18
ja dávam takto

Faktúrujeme Vám opravu rozvodov kúrenia v objekte ..........

"prenesenie daňovej povinnosti"

V zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorému boli stavebné práce dodané.
Oprava rozvodov kúrenia patrí medzi stavebné činnosti divízie 43 klasifikácie produktov CPA sekcia F.
Maxinka
17.03.16,14:29
toto celé tam píšete?
Kristina27
17.03.16,16:08
áno, ale nemusí sa, niekto píše len CPA 43, 42, 41 a prenesenie daňovej povinnosti, no mne sa to takto páči :-) - zo začiatku nevedeli čo je to za FA, tak som radšej písala viac
Maxinka
17.03.16,16:34
OK...super...tak tam aj ja napíšem toho viac, lebo už sa mi stalo že mi potom volali že čo to je??? Ďakujem :)