klerak
22.01.16,14:32
keď dostanem fakturu ku koncu januára, ktorá má zdan. plnenie 31.12.2015 - možem si nárokovať DPH až v 1/2016?
ďakujem
TomasBugiy
22.01.16,15:03
Nie. DPH si môžeš odpočítať kedykoľvek v roku dodania (napr. v januári mi príde faktúra s januárovým dátumom dodania, ale odpočítam si DPH až v auguste). Vždy to ale musí byť v danom roku. Na prelome rokov to nejde.
klerak
22.01.16,15:15
takže potom už iba ako nedaňový náklad?
kn-alka
22.01.16,15:19
podáš dodatočné DPH aj KV - žiadne sankcie z toho nevyplývajú
karakul
22.01.16,15:19
Však ešte termín na podanie DP k DPH za 12/2015 neuplynul...
Ak by uplynul, tak je možnosť DDP za 12/2015...
A čo na to hovorí majiteľ, že to chceš dať do nedaňových v 01/2016 ???
KloferHladny
22.01.16,18:41
Predpokladám, že právo na odpočítanei DPH vzniklo (pozri §49)
Toto právo sa môže uplatniť v čase podľa § 51, odst 2:

§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(2) ..... Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). ...

A teda niekto mi niečo dodal a zaslal mi faktúru, na ktorej sú chybné údaje. Nemám správnu faktúru, nemôžem si uplatniť právo na odpočítanie. Reklamujem faktúru. Dodávateľ mi ju vráti opravenú, ale už je 27.01.2016. V zmysle vyššie citovaného uplatním právo na odpočítanie v 01/2016.
V podvojnom s dátumom závierky 31.12 to vyzerá potom napr. takto:
December
111/326 materiál - prijemka
132/326 tovar - príjemka
518/326 služby - zmluva, protokol
511/326 opravy - objednávka, servisný záznam
042/326 investičné dodávky

január - faktúra k niektorej z vyššie uvedených dodávok
326/321
343/321

Záver: v uvedených prípadoch je nárok na odpočet DPH v následujúcich mesiacoch po ukončení kalendárneho rokz za predpokladu že právo na odpočet vzniklo a nemohlo byť uplatnené či už chybou doručovania (pošty) alebo formálnou chybou a následným oneskoreným dodaním faktúry.
klerak
26.01.16,09:18
ďakujem Klofer, táto odpoveď sa mi páči najviac...
klerak
26.01.16,09:19
ako že nie dodatočné sankciované? veď sa DDP sankciuje..
klerak
26.01.16,09:20
do nedaňových 2015 by som to dal.. nákladovo možem ísť do r. 2015 až do konca marca preca.. ale ide mi o DPHčku..
zajo
26.01.16,12:46
Tiež som to riešila, a na portáli finančnej správy majú toto (otázka č.6): https://podpora.financnasprava.sk/757167-Obdobie-na-odpo%C4%8D%C3%ADtanie-dane
TomasBugiy
26.01.16,12:49
A to máš odkiaľ? "Sankcia" je len vtedy ak sa na základe dodatočného DP zistí, že si mal zaplatiť vyššiu daň. A tá sankcia je vlastne len úrok z tejto vyššej dane. Dodatočných DP som už poslal niekoľko a ešte nikdy som nemal žiadnu pokutu, sankciu a ani úrok, nakoľko nikdy nešlo o zvýšenie DPH.
kn-alka
26.01.16,12:53
ak máš dôkaz, že si faktúru obdržala po temíne podania DPH, tak môžeš uplatniť aj v januári.
Ak ti faktúra ležala niekde v šuplíku, je lepšie podať dodatočné DPH - pri odpočte nie sú žiadne sankcie
ilona
26.01.16,12:55
Môžeš.