tom2
29.01.16,10:33
Po skuskach som sa stal autorizovany architekt, to znamena ze zo zivnosti som presiel na podnikanie podla osobitných predpisov (štatistický úrad). Na živnosti mám zapísané aj iné činnosti ktoré vykonávam naďalej.
Dozvedel som sa citujem:"Pokiaľ máte živnosť aj autorizáciu ako SZČO tak tieto dve činnosti potrebujete v účtovníctve rozdeľovať t.j. účtovať na tzv. strediská.
Na faktúrach je potrebné uviesť správny registračný orgán a účtovať na správne stredisko."
Viete mi vysvetlit co je to ten registacny organ a ako to na fakturach spravne oznacovat? Doteraz som si uctovnictvo viedol sam, faktury mali poradove cislo.

Vopred ďakujem za radu
avalik
30.01.16,10:40
Obchodný zákonník

§ 3a
(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
(2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.
(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Čiže v tvojom prípade:
- Slovenská komora architektov a číslo zápisu v zozname autorizovaných architektov
- Živnostenský register a číslo zápisu