klerak
02.02.16,13:17
keď si vytvorím rezervu na overenie ÚZ, čiast vyčerpám, keď nám auditor pošle faktúru za overenie.. čiasť si ponechám.. lebo auditor bude eště overovať výročnú správu..
Spoločnosť zaniká a má právného nástupcu.. faktúra za overenie výročnej správy pojde už na nástupnickú spoločnosť..
Možem rezervu previesť do nástupnickej a potom, keď ju použijem na faktúru za overenie VS, tak to bude daňový náklad?
Ide mi o to, či má zmysel to previesť, alebo sa oplatí tú rezervu zrušiť..
ďakujem
Orsz
03.02.16,00:06
vaša spoločnosť podlieha auditu? prečo Vám neporadí v tejto veci audítor?