jana12345678910
02.02.16,21:17
Firma – chladiarenský mechanik – dodáva, montuje a opravuje klimatizácie, chladiace a mraziace zariadenia, otázka k DPH – samozdanenie ( stavebníctvo ) – vystavovanie faktúr od 2016.
Tuzemský prenos daňovej povinnosti – musí spĺňať súčasne tri podmienky:
1., predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA
2., miesto dodania tovaru, alebo služby je na území SR
3., dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane (DPH) v tuzemsku

Konkrétne:
- Dodanie, montáž a opravy klimatizácie do obchodov, kancelárií... (43.22.12) , prenos daňovej povinnosti – fakturácia bez DPH

- Dodanie, montáž a opravy klimatizácie do výroby, napr. do strojovne (33.12.18, alebo 33.20.29) – fakturácia s DPH

- Dodávka diela – chladiacich a mraziacich boxov , predpokladám že aj opravy ( vychádzala som z Usmernenia k zatrieďovaniu stavebných prác do sekcie F...strana 4 – fakturácia s DPH

- Potom dodanie, montáž a opravy chladiacich a mraziacich vitrín – fakturácia s DPH

- Akékoľvek dodania, montáže a opravy chladničiek, mrazničiek, klimatizácií občanom – fakturácia s DPH – nespĺňajú tretiu podmienku

- Dodanie bez montáže, t.j. predaj tovaru - klimatizácie, boxu, chladiacej a mraziacej technológie ... – fakturácia s DPH

Ďakujem za akúkoľvek odpoveď !