Majka109
03.02.16,11:42
Zamestnanci boli sa služobnej ceste, na faktúre mali vyučtovanú stravu a ubytovanie. Mám im doučtovať stravu keď bola suma menšia ako im patrí podľa cestovných náhrad.
veronikasad
03.02.16,11:45
Pokial mali zamestnanci počas služobnej cesty zabezpečené stravovanie, nárok na stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách im nevzniká.
veronikasad
03.02.16,11:46
Kolko trvala pracovná cesta a akú stravu mali zabezpečenú ? (raňajky, obed, večera).