zahaj1
03.02.16,16:45
zaúčtovanie dobropisu v omege
údaje na faktúre opravnej
fakturačné obdobie od 1.1.2015-31.12.2015
dátum vyhotovenia :10.01.2016
napr. základ 2000€ DPH400,-€ spolu 2400€
v r. 2015 zaúčtujem náklady =2000€ cez ID cez účet 315
v r. 2016 zaúčtujem dobropis v omege ako DD= strana MD 321/ 2400€
-315/ 2000€
-343/ 400€