avelka
05.02.16,19:52
Mikroúčtovná jednotka, s.r.o., má zamestnancov len na dohodu o pracovnej činnosti, nie na pracovné zmluvy. Znamená to, že nemusí tvoriť SF?
Tweety
05.02.16,19:55
Áno.
avelka
05.02.16,20:29
Ďakujem.