xeva
05.02.16,23:08
V poučení k vyplneniu daňového priznania typu B sa uvádza : "Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť len podľa zákona." o aké odpočítateľné položky sa pri príjmoch zo živnosti v Rakúsku jedná ? môžem medzi ne zaradiť tzv. durchlaufende Posten ?